Canaliculotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.