Canaliculus Alimentarius teriminin tıbbi anlamı; anat. Sindirim arkı.