Canaliculus Mastoideus teriminin tıbbi anlamı; Mastoid kanalcığı (Fassa jugularis'in dışyan duvarı ve bir ince oluk ucunda bulunan delikten balar).