Canaliculus Pyloricus teriminin tıbbi anlamı; anat. Yaklaşık 2-3 cm. uzunluğundaki alt, sonuç bölümü.