Canaliculus Sacralis teriminin tıbbi anlamı; anat. Kuyruksokumu kemiği arkı.