Canaliculus Spiralis Cochleae teriminin tıbbi anlamı; anat. Kavkı arkı.