Canavanine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Soya fasulyesinden tecrit edilmiş bir aminoasit, kanavanin.