Cancellus teriminin tıbbi anlamı; n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.