Cancer Surgery teriminin tıbbi anlamı; Kötü hulu tümörlerin ameliyatını konu alan cerrahlık dalı, kanser cerrahisi;