Cancrophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanser korkusu, kankrofobi.