Candida teriminin tıbbi anlamı; n. Bir mantar çeşidi.