Candidiasis teriminin tıbbi anlamı; n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.