Canine Teeth teriminin tıbbi anlamı; Kesici dişler ile önazı dişleri arasında yer alan dört adet diş, köpek dişi.