Cannibalism teriminin tıbbi anlamı; n. İnsan eti yeme, yamyamlık.