Cannizaro's Reaction teriminin tıbbi anlamı; biochem. Bir aldehid molekülün ayrışarak bir asit ve bir alkol vermesi;