Cannular teriminin tıbbi anlamı; a. Kanül şeklinde.