Cannulation teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir boşluğa kanül sokma, tüp geçirme.