Cantholysis teriminin tıbbi anlamı; n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.