Canthoplasty teriminin tıbbi anlamı; n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.