Capillarectasia teriminin tıbbi anlamı; n. Kapillerlerin genişlemesi.