Capillaritis teriminin tıbbi anlamı; n. Kapillerlerin iltihabı.