Capillarity teriminin tıbbi anlamı; a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.