Capillary Fragility teriminin tıbbi anlamı; Kan kapilerlerinin kolayca parçalandığı durumu belirten bir deyim.