Capillary Pressure teriminin tıbbi anlamı; Kılcal damarlardaki basınç;