Capillus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. capilli). Saç, kıl.