Capitate teriminin tıbbi anlamı; a. Başlı, baş şeklinde, capitatus.