Capitular teriminin tıbbi anlamı; a. Kemik başına ait, kapitüler.