Capitulum Humeri teriminin tıbbi anlamı; Humerus başçığı.