Capitulum Ulnae teriminin tıbbi anlamı; Ulna başçığı.