Capitulum teriminin tıbbi anlamı; n. Kemik başı, başcık.