Capsicism teriminin tıbbi anlamı; n. Devamlı acı kırmızı biber (capsicum) kullanma alışkanlığı.