Capsula Articularis Cricoarytaenoidea teriminin tıbbi anlamı; anat. Eklemin, köneksiyon ve halka kıkırdak arasında yer alan, ince çitli, gevşek koruncağı.