Capsula Externa teriminin tıbbi anlamı; anat. Yasmıksı çekirdekle özçit arasındaki ilik katmanı.