Capsula Interna Nuclei Lentiformis teriminin tıbbi anlamı; anat. Merceksi çekirdeğin (nucleus lentiformis) iç kapsülü.