Capsular teriminin tıbbi anlamı; a. Kapsüle ait, capsularis.