Caput Claviculare teriminin tıbbi anlamı; Sterno-kloido-mastoid kasının klavikular demeti.