Carbo teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.