Carbocyclic Compound teriminin tıbbi anlamı; biochem. Karbon atomlarından meydana gelen halkalar ihtiva eden organik cisim;