Carbolate teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.