Carbolism teriminin tıbbi anlamı; n. Karbolik asit (fenol) zehirlenmesi.