Carboluria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda karbolik asit (phenol) bulunuşu.