Carbon Tetrachloride teriminin tıbbi anlamı; biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan renksiz sıvı (CCI4).