Carbonization teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Kömürleş(tir)me.