Carbonize teriminin tıbbi anlamı; v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.