Carbonometry teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Karbon dioksid ölçülmesi.