Carborundum teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Karbonla silisyum bileşimi, karborund.