Carboxylase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.