Carbromal teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Sinirleri yatıştıran ve uyuşturucu beyaz ve kokusuz billuri toz (C7H13BrN2O2).