Carburet teriminin tıbbi anlamı; v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.