Carcinoid teriminin tıbbi anlamı; n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.